Kadra

Tomasz Tabor

Specjalista BHP Ratownik Medyczny - Instruktor

Radosław Kuras

Ratownik Medyczny -Instruktor

Paweł Machał

Zawodowy Strażak Ratownik Medyczny - Instruktor

Krzysztof Duda

Ratownik Medyczny - Instruktor