Szkolenia BHP

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych 
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy 
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego 
 
Szkolenia BHP
 • wstępne
 • dla pracowników administracyjno – biurowych
 • służby zdrowia
 • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • kadry inżynieryjno – technicznej
 • kadry zarządzające
 • pracodawców pełniących zadania służby BHP
 które spełnia wszystkie standardy określone w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami);

Zadzwoń zapytaj o szczegóły !!!


Zgodnie z Kodeksem Pracy (Art. 237³ KP)
 • § 1. „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”
 • § 2. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”
 • § 21. „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
Po szkoleniu Klient otrzymuje dokumentację zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dojeżdżamy na terenie całej małopolski nie pobieramy za dojazd żadnych dodatkowych opłat – KRAKÓW , Tarnów, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Myślenice, Skawina, Gdów, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane Limanowa.