Pierwsza Pomoc

KURS / SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia szkolenie Pierwsza Pomoc KRAKÓW Tarnów Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Myślenice, Skawina, Gdów, Dobczyce, Nowy Targ, ZakopaneSzkolenie z pierwszej pomocy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy.

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy, prawidłowego prowadzenia resuscytacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa. 


Kurs / Szkolenie Pierwszej Pomocy  i  KPP*

* zadzwoń lub napisz wiadomość email w celu uzyskania indywidualnej wyceny dla twojej firmy 

 

Zadzwoń już teraz

Bez-nazwy-1_24660280160 Bez-nazwy-1_27olimedbhp@gmail.com

Szkolenie zakończone uzyskaniem CERTYFIKATU

Wystawiamy FV


CENY:

 • Kurs do pięciu osób zł/ osoba
 • Kurs w grupach powyżej pięciu osób – ———/ osoba
 • Kurs w grupach powyżej dziesięciu osób –—— / osoba 

 

Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego uczestnika.  

 

Program szkolenia:

 1. Motywacja do czynności ratowniczych,
 2. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 3. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy
 4. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,
 5. „Złota godzina”,
 6. Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 7. Ocena stanu poszkodowanego,
 8. Omdlenie,
 9. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 10. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych,
 12. Rany i krwotoki,
 13. Nagłe zachorowania:, cukrzyca, napad drgawek,
 14. Urazy głowy i kręgosłupa
 15. Urazy kończyn (złamania),
 16. Apteczka pierwszej pomocy.

 

 

Ćwiczenia:Szkolenia szkolenie Pierwsza Pomoc KRAKÓW Tarnów Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Myślenice, Skawina, Gdów, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane)

 1. Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Tamowanie krwotoków
 4. Pozycja przeciwwstrząsowa
 5. Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 6. Postępowanie przy zakrztuszeniu
 7. Wykonywanie opatrunków
 8. Unieruchamianie złamań

KONTAK

 

Kurs pierwszej pomocy możemy zorganizować w miejscu wyznaczonym przez klienta!!!


Dojeżdżamy na terenie całej MAŁOPOLSKI –  KRAKÓW  Tarnów Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Myślenice, Skawina, Gdów, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane


 • Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
 • Art.224 KP obowiązuje pracodawcę do zapienienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • Zgodnie z Art. 209 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
 • Art. 224. KP nakłada na pracodawcę prowadzącego działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników obowiązek zapewnienia odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństw  sprzętu ratowniczego. Sprzęt ratowniczy może być obsługiwany jedynie przez osoby należycie do tego przeszkolone.