Szkolenie Praktyczne z Gaszenia Pożarów

Szkolimy profesjonalnie

Do naszych szkoleń praktycznych wykorzystujemy korytarz ewakuacyjny oraz symulator pożarów z dużą ilością atrap. Uczestnicy szkolenia mogą poczuć gorące płomienie oraz przekonać się jak uciążliwe jest poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu.

Miejsce

Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie co pozwala zaoszczędzić koszt związany z dojazdem, oraz skrócić do minimum nieobecność pracowników w miejscu pracy. Może się ono również odbywać na naszym terenie lub np. przy okazji imprez integracyjnych we wskazanym przez państwa miejscu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej obsługi oraz właściwego doboru gaśnicy w zależności od rodzaju palącego się materiału, oraz skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi.

Miejsce

Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie co pozwala zaoszczędzić koszt związany z dojazdem, oraz skrócić do minimum nieobecność pracowników w miejscu pracy. Może się ono również odbywać na naszym terenie lub np. przy okazji imprez integracyjnych we wskazanym przez państwa miejscu.


Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • podstawowe informacje dotyczące procesu palenia
 • rodzaje pożarów
 • zagrożenia pożarowe
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykrywanie, alarmowanie i gaszenie pożaru
 • zasady ewakuacji.

Część praktyczna

 • ewakuacja z zadymionego pomieszczenia: Uczestnik wchodzi do specjalnego namiotu w kształcie tunelu (6 m długości), kierując się do wyjścia według znaków ewakuacyjnych ma zlokalizować i zabrać ze sobą gaśnicę.
 • praktyczne użycie gaśnicy: Po wyjściu z namiotu uczestnik ma zgasić płonący obiekt (kosz na śmieci, monitor lub palącą się ciecz).
 • pokaz i gaszenie pożaru atrapy silnika elektrycznego
 • pokaz i gaszenie pożaru atrapy rozdzielni elektrycznej

Pokazy

 • Pożar tłuszczu: Praktyczny pokaz tego, co może się stać gdy pożar tłuszczu lub oleju będzie gaszony w nieprawidłowy sposób (np. wodą).
 • Eksplozja puszki typu spray: Pokazanie jak niebezpieczne są  opakowania ciśnieniowe znajdujące się w płomieniach.
 • Postępowanie podczas gaszenia pojazdów mechanicznych 

Sprzęt używany do szkoleń

Namiot ewakuacyjny

Posiadamy namiot do ćwiczenia ewakuacji. 
Podczas szkolenia namiot wypełniony jest gęstym sztucznym dymem. Dym jest całkowicie bezpieczny dla uczestników. Wejście do pomieszczenia w którym widoczność jest bardzo ograniczona robi duże wrażenie i uzmysławia, uczestnikom w jakich warunkach mogą się znaleźć w czasie pożaru.

 Symulator pożaru

Podpalanie wanien z benzyną, opon czy całych samochodów było kosztowne, czasochłonne, niebezpieczne dla uczestników i szkodliwe dla środowiska. Szkolimy używając profesjonalnego symulatora pożarów i dzięki temu możemy:

 • pokazać różne rodzaje pożarów: ciał stałych, cieczy łatwopalnych, gazów i tłuszczy,
 • przeprowadzić praktyczne ćwiczenie na „żywym” ogniu,
 • stworzyć rzeczywiste warunki pożaru – jest gorąco od płomieni, a pożar gaśnie jeśli jest prawidłowo gaszony (czujniki gaszenia w symulatorze pożarów),
 • umożliwić praktyczne gaszenie ognia każdemu uczestnikowi szkolenia,
 • chronić środowisko – jedynym spalanym paliwem jest gaz propan. Po szkoleniu nie pozostają żadne odpady (spalone opony, olej itp.),
 • na szkolenie przyjeżdżamy z własnym zestawem sprzętu gaśniczego w ilości wystarczającej dla każdego uczestnika szkolenia.