Pierwsza Pomoc

Kursy pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy -skupiamy się na praktycznych ćwiczeniach.

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy pozwolą ci zdobyć wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy skupiamy się na praktyce dojeżdżamy do firm.

NASZE szkolenia

Pasja Wiedza Umięjętności

Jesteśmy pasjonatami ratownictwa medycznego od lat, prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy oparte na wiedzy i praktyce którą z zangażowniem przekazujemy, to nasz sposób na życie i przede wszystkim uwielbiamy uczyć pierwszej pomocy.

Nasze CERTYFIKATY są respektowane przez PAŃSTWOWĄ inspekcję pracy i Państwową inspekcie sanitarną

Szkolenie zakończone certyfikatem

Kursy pierwszej pomocy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015, obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy.

Pierwsza Pomoc dla firm.

Zgodnie z przepisami każda firma zatrudniającą pracowników powinna mieć zorganizowany system udzielania pierwszej pomocy, i wyznaczone osoby do jej udzielenia.

Kurs Pierwszej Pomocy dla szkół

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN szkoleniu pierwszej pomocy nie podlegają juz tylko nauczyciele ale także pracownicy na innych stanowiskach zatrudnieni w placówce oświatowej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zostań Ratownikiem

Prowadzimy szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP po którym otrzymasz tytuł ratownika co umożliwia pracę miedzy innymi w PSP i OSP.

Pierwsza pomoc dla przedszkoli i żłobków.

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzimy również na terenach żłobków i przedszkoli głownie dla opiekunów nauczycieli i dla dzieci.

Szkolenia z BLS/AED - obsługi automatycznego defibrylatora.

Prowadzimy w raz z kolegami szkolenia z obsługi AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) i pierwszej pomocy obecnie na terenie trzech województw tj. Małopolskie, Ślaskie, Podkarpackie.

Email sent!
There has been an error, please check the information you entered and try again.

Kurs pierwszej pomocy możemy zorganizować w miejscu wyznaczonym przez klienta!!!


Dojeżdżamy na terenie całej MAŁOPOLSKI Ślaska Podkarpacia –  KRAKÓW  Tarnów Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Myślenice, Skawina, Gdów, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane

  • Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
  • Art.224 KP obowiązuje pracodawcę do zapienienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.
  • Zgodnie z Art. 209 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
  • Art. 224. KP nakłada na pracodawcę prowadzącego działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników obowiązek zapewnienia odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństw  sprzętu ratowniczego. Sprzęt ratowniczy może być obsługiwany jedynie przez osoby należycie do tego przeszkolone.