Pierwsza Pomoc

You need to

Turn insight into action

 • Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomoc  w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
 • Art. 224. KP zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • Zgodnie z Art. 209 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zapewnić środki niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Art. 224. KP nakłada na pracodawcę prowadzącego działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników obowiązek zapewnienia odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństw sprzętu ratowniczego. Sprzęt ratowniczy może być obsługiwany jedynie przez osoby należycie do tego przeszkolone.

Kursy pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy -skupiamy się na praktycznych ćwiczeniach.

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy pozwolą ci zdobyć wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy skupiamy się na praktyce dojeżdżamy do firm.

NASZE szkolenia

PASJA WIEDZA UMIEJETNOSCI

Jesteśmy pasjonatami ratownictwa medycznego od lat, prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy oparte na wiedzy i praktyce którą z zangażowniem przekazujemy, to nasz sposób na życie i przede wszystkim uwielbiamy uczyć pierwszej pomocy.

Nasze CERTYFIKATY są respektowane przez PAŃSTWOWĄ inspekcję pracy i Państwową inspekcie sanitarną

Szkolenie zakończone certyfikatem

Kursy pierwszej pomocy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015, obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy.

Pierwsza Pomoc dla firm.

Zgodnie z przepisami każda firma zatrudniającą pracowników powinna mieć zorganizowany system udzielania pierwszej pomocy, i wyznaczone osoby do jej udzielenia.

Kurs Pierwszej Pomocy dla szkół

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN szkoleniu pierwszej pomocy nie podlegają juz tylko nauczyciele ale także pracownicy na innych stanowiskach zatrudnieni w placówce oświatowej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zostań Ratownikiem

Prowadzimy szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP po którym otrzymasz tytuł ratownika co umożliwia pracę miedzy innymi w PSP i OSP.

Pierwsza pomoc dla przedszkoli i żłobków.

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzimy również na terenach żłobków i przedszkoli głownie dla opiekunów nauczycieli i dla dzieci.

Szkolenia z BLS/AED - obsługi automatycznego defibrylatora.

Prowadzimy w raz z kolegami szkolenia z obsługi AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) i pierwszej pomocy obecnie na terenie trzech województw tj. Małopolskie, Ślaskie, Podkarpackie.

Email sent!
There has been an error, please check the information you entered and try again.

Niewątpliwie Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy, prawidłowego prowadzenia resuscytacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa. 


Kurs  Pierwszej Pomocy  i  KPP*

* zadzwoń lub napisz wiadomość email w celu uzyskania indywidualnej wyceny dla twojej firmy

Zadzwoń już teraz

Bez-nazwy-1_24660280160 Bez-nazwy-1_27olimedbhp@gmail.com

Kurs Pierwszej Pomocy  zakończony uzyskaniem CERTYFIKATU

Wystawiamy FV


CENY:

 • Kurs do pięciu osób -/ osoba
 • Kurs w grupach powyżej pięciu osób – -/ osoba
 • Kurs w grupach powyżej dziesięciu osób – -/ osoba 
 • Indywidualna wycena dla twojej firmy napisz wiadomość

Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego uczestnika.  

Program szkolenia:

kurs pierwszej pomocy
kurs pierwszej pomocy
 1. Motywacja do czynności ratowniczych,
 2. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 3. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy
 4. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,
 5. „Złota godzina”,
 6. Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 7. Ocena stanu poszkodowanego,
 8. Omdlenie,
 9. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 10. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych,
 12. Rany i krwotoki,
 13. Nagłe zachorowania:, cukrzyca, napad drgawek,
 14. Urazy głowy i kręgosłupa
 15. Urazy kończyn (złamania),
 16. Apteczka pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

kurs pierwszej pomocy
kurs pierwszej pomocy
 1. Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Tamowanie krwotoków
 4. Pozycja przeciwwstrząsowa
 5. Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 6. Postępowanie przy zakrztuszeniu
 7. Wykonywanie opatrunków
 8. Unieruchamianie złamań

Kurs pierwszej pomocy możemy zorganizować w miejscu wyznaczonym przez klienta!!!


Dojeżdżamy na terenie całej MAŁOPOLSKI Ślaska Podkarpacia – KRAKÓW  Tarnów Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Myślenice, Skawina, Gdów, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane

Bezsprzecznie najlepsi na rynku.


 • Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
 • Art.224 KP obowiązuje pracodawcę do zapienienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • Zgodnie z Art. 209 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
 • Art. 224. KP nakłada na pracodawcę prowadzącego działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników obowiązek zapewnienia odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństw  sprzętu ratowniczego. Sprzęt ratowniczy może być obsługiwany jedynie przez osoby należycie do tego przeszkolone.