...

O nas

Naszamisja

Szkolenia związane z bezpieczeństwem to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim okazja do przyswojenia bardzo ważnych informacji czy też umiejętności, które w przyszłości mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie. Dlatego w swojej pracy przykładamy najwyższą wagę do skuteczności nauki. Nasze szkolenia BHP, ppoż. czy z zakresu pierwszej pomocy medycznej kładą nacisk na praktykę, przygotowując do odpowiedniego zachowania w razie zagrożenia. Dbamy również o przyjazną, luźną atmosferę, która sprzyja nauce i sprawia, że kursy są dobrze wspominane przez uczestników.

Cele Olimed

Niezależnie od tego, co robimy, naszym celem są przede wszystkim:

  • przekazanie kursantom praktycznej wiedzy w zakresie objętym tematem szkolenia;
  • ukształtowanie postaw i zachowań, które pomagają unikać sytuacji zagrożenia;
  • zadbanie o przygotowanie każdego kursanta do skutecznego postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia;
  • prezentowanie wiedzy i niezbędnych umiejętności w sposób atrakcyjny, jasny i łatwy do przyswojenia;
  • zapewnienie klientowi poczucia dobrego przygotowania do ewentualnych sytuacji zagrożenia;
  • zapewnienie kompleksowego, praktycznego wsparcia w temacie BHP, ppoż. oraz pierwszej pomocy;
  • dostosowanie zakresu prowadzonego szkolenia do potrzeb kursantów i zagrożeń mogących występować w ich otoczeniu.

Zależy Ci na skutecznych szkoleniach? Postaw na nas!

Poznaj naszą kadrę

Tomasz Tabor

Tomasz Tabor

Specjalista BHP Ratownik Medyczny

Specjalista z dziedziny ratownictwa medycznego oraz BHP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako ratownik medyczny oraz w zakresie BHP. Jego wiedza i umiejętności są na najwyższym poziomie, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz pochwały od zadowolonych klientów.

Tomasz Tabor w swojej pracy jako ratownik medyczny ratował życie wielu osobom w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak wypadki samochodowe, zawały serca, urazy ciała czy zatrucia. Jego doświadczenie i umiejętności są nieocenione w przypadku działań ratowniczych.

Jako specjalista BHP, Tomasz Tabor prowadzi szkolenia dla pracowników firm, w których uczy ich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jego szkolenia są zawsze bardzo praktyczne i skuteczne, dzięki czemu pracownicy są lepiej przygotowani do pracy w bezpiecznych warunkach.

Radosław Kuras

Ratownik Medyczny

Ratownik medyczny z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego oraz SOR, instruktor KPP, Magister Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inspektor BHP. W branży szkoleniowej działa od kilku lat, prowadząc kursy z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz BHP. Kładzie nacisk na przyjazną atmosferę na szkoleniach i nawiązanie dobrych relacji z kursantami. Solidną dawkę praktycznej wiedzy i umiejętności uzupełnia o ciekawe historie, doprawiając jednocześnie zajęcia szczyptą poczucia humoru.

Paweł Machał

Strażak/Ratownik Medyczn

Paweł to ratownik medyczny oraz kapitan w Państwowej Straży Pożarnej, który swoją pracę wykonuje z pełnym zaangażowaniem i pasją. Jego doświadczenie w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz pożarnictwa jest nieocenione w przypadku sytuacji awaryjnych.

Paweł  jest ekspertem w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz pożarnictwa. Jego doświadczenie i umiejętności są nieocenione w przypadku sytuacji awaryjnych, ponieważ potrafi szybko i skutecznie podejmować decyzje oraz działać w sposób profesjonalny. Jako kapitan w Państwowej Straży Pożarnej jest także odpowiedzialny za szkolenie swojego zespołu oraz dba o ciągły rozwój swoich umiejętności.

Paweł to osoba, która swoją pracę wykonuje z pełnym zaangażowaniem i pasją. Jego najważniejszym celem jest ochrona życia oraz zdrowia ludzi, dlatego zawsze stawia ich potrzeby na pierwszym miejscu. Jest to specjalista, któremu można zaufać w każdej sytuacji, ponieważ jego doświadczenie oraz wiedza są na najwyższym poziomie.

Podsumowując, Paweł to ratownik medyczny oraz strażak wPSP, który swoją pracę wykonuje z pełnym zaangażowaniem i pasją. Jego doświadczenie oraz umiejętności są nieocenione w przypadku sytuacji awaryjnych, ponieważ potrafi szybko i skutecznie podejmować decyzje oraz działać w sposób profesjonalny. Jest to specjalista, któremu można zaufać w każdej sytuacji, dlatego jego usługi są na najwyższym poziomie.

 

Krzysztof Duda

Ratownik Medyczny

Ratownik medyczny z kilkuletnim doświadczeniem w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego. Ukończył studia licencjackie z Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest inspektorem BHP oraz instruktorem KPP. Szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy i BHP zajmuje się od lat.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.