...

Pracodawca – jak zorganizować pierwszą pomoc.

05.02.2023
Kurs KPP Bobrowniki Wielkie

Pracodawco – jak zorganizować pierwszą pomoc. Kwestie zorganizowana pierwszej pomocy reguluje między innymi Kodeks pracy. Art. 207[1] tej ustawy podaje konieczność spełnienia przez pracodawcę pewnych obowiązków informacyjnych wobec pracownika w zakresie BHP

Art. 207[1]§ 1. mówi, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do:

a. udzielania pierwszej pomocy

b. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

W § 2 tego przepisu wskazano, że informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje: imię i nazwisko; miejsce wykonywania pracy; numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Z kolei art. 209[1] określa obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W myśl tego przepisu (§ 1) pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

2) wyznaczyć pracowników do:

a. udzielania pierwszej pomocy,

b. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

c. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia i organizacji pierwszej pomocy w miejscu pracy. Powinien również zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić odpowiednie wyposażenie w sprzęt i środki umożliwiające udzielenie pomocy. W Polsce przepisy prawne wymagają od pracodawców posiadania w miejscu pracy apteczki oraz osoby uprawnionej do udzielania pierwszej pomocy. W praktyce pracodawcy szkolą większość pracowników zatrudnionych w miejscu pracy. A tylko niektórych wyznaczają co udzielania pierwszej pomocy. Obowiązkim pracodawcy jest również zorganizwanie sprzętu do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy co czyni. Najczęściej za pomocą zakupienia i udostępnienia apteczek pierwszej pomocy. Oczywiście należy pamiętać by wyposażenie oraz ilość apteczek była dostosowana do liczby pracowników i rodzaju wykonywanych prac. 

 

Wywiad SAMPLE KPP
KPP
olimed

Wywiad SAMPLE

S.A.M.P.L.E. to akronim, który jest często stosowany przez ratowników medycznych i służby medyczne w celu przeprowadzenia skutecznego wywiadu. Akronim Wywiadu SAMPLE oznacza: S – Symptomy:
Czytaj więcej »
defibrylator
KPP
olimed

Defibrylator AED

Dramatyczne sceny podczas meczu Cadiz z Barceloną Czy defiblyratory AED faktycznie ratują życie ?Dramatyczne sceny podczas meczu w tle użycie defiblyratora AED. Pamiętacie mecz 5 kolejki
Czytaj więcej »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.